Lynvern en billig forsikring - slik virker det!

LynskadeBeskytt ditt utstyr!
Overspenningsvern eller lynvern på folkemunne er en beskyttelse mot uventede endringer i en elektrisk spenning. Særlig plutselige og høye elektriske spenninger kan skade finere elektronisk utstyr, slike spenningsvariasjoner kan skyldes lynnedslag, strømbrudd eller feil på utstyr. Selv om forsikringsselskap kan erstatte dyrt utstyr, kan de likevel ikke stoppe brann, lynvern er derfor en billig forsikring!

 Velg lynvern produsert og godkjent i Norge
I Norge er det meste av strømnettet av en annen standard enn resten av Europa. Derfor kan du ikke bruke overspenningsvern fra de kjente produsentene. SuperPro er FG-godkjente produkter i følge Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd. Kjøper du et overspenningsvern som ikke er beregnet for det norske nettet, kan disse begynne å brenne ved lynnedslag. Lynet trenger ikke slå ned i boligen for at flatskjerm og annen fintfølende elektronikk i hjemmet blir ødelagt. Selv om lynet slår ned et godt stykke unna, kan det oppstå overspenning som får kretskortene til å brenne opp og kortslutte.

 Beskytter alle slags kabler
Selv om overspenningsvern i sikringsskapet stanser hissig overspenning i strømkabelen, hindrer det ikke overspenning som oppstår i telelinjen, nettverkskabelen eller antennekabelen. Derfor anbefaler forsikringsselskapene lynvern i tillegg. Lynvernet likner skjøtekontrakter som settes i veggkontakten (helst jordet). Deretter plugges PC- ens og TV-ens strømkabler i lynvernet, sammen med telefon-, nettverks- og antennekabler. Lynvern på kabel-TV-kabelen er mye sikrere enn galvanisk skille.

 Du finner godkjente lynvern ved å klikke her!

 

Om det Norske strømnettet
I store deler av Norge er kraftnettet fortsatt IT-nett (isolated terra), hvor man i stedet for egen nøytral framføringsledning beskytter de tre kraftframføringslinjene med et overspenningsvern koblet til jord. Ved de lokale transformatorene er da nøytralpunktet (nullpunktet) hvor de tre (trefase) kraftlinjene møtes, beskyttet med overspenningsvern som fastslår forskjell mellom inn- og utgående spenning, samt nøytralpunktsavleder som kobler framføringsnettet til jord. På denne måten slipper man å framføre egen nøytral-ledning til forbrukerne.

 


Eldre innlegg